Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat stapt op om gezondheidsredenen

2 maanden geleden gepubliceerd

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat van de gemeente Hoeksche Waard heeft aangekondigd haar functie neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. De wethouder zal haar functie vanaf woensdag 13 maart niet meer vervullen.

Blaak-van de Lagemaat heeft aangegeven dat haar gezondheidstoestand al een langere periode niet optimaal is, wat het vervullen van haar functie bemoeilijkt. Ze was gedurende 5 jaar wethouder en heeft deze functie met plezier vervuld. Het besluit om op te stappen valt haar zwaar.

De wethouder dankt de gemeenteraad, de griffie, het college, de ambtelijke organisatie en de vele maatschappelijke partners voor het in haar gestelde vertrouwen en de samenwerking.

Reactie van het college

Het college van burgemeester en wethouders vindt het spijtig dat Blaak-van de Lagemaat deze beslissing heeft moeten nemen. Ze begrijpen en ondersteunen echter dat het belang van gezondheid altijd vooropstaat. Ze bedanken de wethouder voor haar energie en enorme inzet op haar portefeuilles zorg, volksgezondheid en gezondheidszorg, jeugd en jeugdzorg, welzijn en inclusieve samenleving.

Het college zal de portefeuilles van Blaak-van de Lagemaat voorlopig waarnemen en beraadt zich op het invullen van de ontstane functie.