Overeenkomst getekend voor tijdelijke woningen in Goudswaard

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Op donderdag 21 maart ondertekenden wethouder Robin Heij en directeur Dennis Lausberg van HW Wonen een overeenkomst voor de bouw van 20 tijdelijke woningen in Goudswaard. Deze woningen komen op het terrein tussen de Vaartweg, de Rietakker en de Molendijk en zijn bedoeld voor woningzoekenden in de Hoeksche Waard.

Verdeling van de woningen

Een derde van de woningen is bestemd voor jongeren tot 28 jaar. Een ander derde is voor andere woningzoekenden in de Hoeksche Waard die dringend tijdelijke woonruimte zoeken. Het overige derde zal ingezet worden voor de huisvesting van statushouders en/of Oekraïense vluchtelingen.

Reactie van de betrokkenen

Wethouder Heij is tevreden met de ondertekening van de overeenkomst. Hij benadrukt het belang van het goed inpassen van de tijdelijke woningen in het landschap. Bij de verdere ontwikkeling van de oostkant van Goudswaard zullen de inwoners betrokken worden.

Directeur Lausberg bevestigt dat er hard wordt gewerkt aan tijdelijke huisvesting binnen de Hoeksche Waard, en dat Goudswaard daar nu deel van uitmaakt. Hij spreekt van een ‘plezierig thuis’ voor mensen die een woning zoeken.

Planning

De ontwerp omgevingsvergunning voor de tijdelijke woningen ligt nog tot en met woensdag 3 april 2024 ter inzage. Voor de zomer beslist de gemeente over het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning. Meer informatie over dit woningbouwproject is te vinden op de website van de gemeente.