College van B&W stelt nieuw scenario voor zondagsopenstelling voor aan gemeenteraad

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Het College van B&W heeft een nieuw scenario voorgesteld voor de zondagsopenstelling in de Hoeksche Waard. Dit scenario wijkt af van de adviezen van het inwonersforum, maar neemt de feedback van de gemeenteraad, ondernemers en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in overweging.

Nieuw scenario

In het nieuwe scenario mogen alle winkels in de Hoeksche Waard op 12 door het college aangewezen zondagen en 4 feestdagen open zijn van 12.00 tot 18.00 uur. Er wordt overwogen om per dorpskern 14 extra koopzondagen toe te voegen. Winkeliers in elke dorpskern zouden dan adviseren welke zondagen dit zouden moeten zijn.

Winkels op bedrijventerreinen en buiten de bebouwde kom mogen elke zondag open zijn van 9.00 tot 18.00 uur. Alle supermarkten in de Hoeksche Waard mogen minimaal 26 zondagen open zijn van 12.00 tot 18.00 uur. Deze dagen zijn niet bedoeld om bij elkaar op te tellen.

Wat is er gebeurd tot nu toe

Er is een nota opgesteld om duidelijkheid te geven over de activiteiten op zondag in de Hoeksche Waard. Een extern onderzoeksbureau heeft een inwonersraadpleging uitgevoerd van 1 juni 2023 tot 10 juli 2023, waaraan 18.392 inwoners hebben deelgenomen. In september 2023 was er een rapport over de resultaten van de inwonersraadpleging en bracht het inwonersforum haar advies uit.

Zoeken naar een nieuwe balans

Het vinden van een nieuwe balans tussen de behoefte aan meer ruimte voor activiteiten op zondag en het zoveel mogelijk behouden van de zondagsrust kan op veel verschillende manieren. Het inwonersforum heeft hierover een belangrijk advies gegeven en het college heeft zorgvuldig gekeken naar de reacties van ondernemers, kerkelijke en maatschappelijke organisaties.

Vervolgproces

Het voorstel is nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt de adviesnota in mei aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. Het besluit van de raad dient als input voor de nota Rust en Activiteiten op Zondag en de wijzigingen van de Winkeltijdenverordening. Het college van B&W hoopt dit nog voor het zomerreces aan te bieden aan de gemeenteraad.