Gemeente Hoeksche Waard neemt deel aan onderzoek naar overdracht van wegen

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Hoeksche Waard heeft ingestemd met deelname aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een eventuele overdracht van wegen van het waterschap Hollandse Delta naar de gemeente. Dit werd bevestigd tijdens een gemeenteraadsvergadering op 26 maart 2024.

Intentieverklaring

Beide partijen hebben een intentieverklaring opgesteld om samen een haalbaarheidsonderzoek te starten. Dit onderzoek zal zich richten op de financiële, juridische, technische en beleidsmatige gevolgen van de overdracht van de wegen. Het gaat om ongeveer 400 kilometer aan wegen die in eigendom en beheer kunnen komen van de gemeente Hoeksche Waard.

Mogelijke voordelen

Volgens wethouder van Mobiliteit Harry van Waveren ziet de gemeente kansen voor zowel de gemeente als haar inwoners. Hoewel hij erkent dat er financiële en organisatorische risico’s zijn, benadrukt hij ook de mogelijkheid om de wegen beter te benutten. De gemeente kan bijvoorbeeld sneller beslissingen nemen over het gebruik en onderhoud van de wegen.

Volgende stappen

Het haalbaarheidsonderzoek is de eerstvolgende stap. De uitkomst van dit onderzoek zal leidend zijn in een eventueel vervolgproces. De Verenigde Vergadering van het waterschap zal de intentieverklaring op 24 april bespreken. Van Waveren heeft echter aangegeven neutraal te staan in het onderzoek en hoopt dat het onderzoek na meer dan tien jaar discussie eindelijk duidelijkheid zal bieden. Hij juicht het ook toe als de overige negen gemeenten in het werkgebied van het waterschap aan het onderzoek deelnemen.