Hoeksche Waard strijdt tegen eenzaamheid en sluit zich aan bij landelijk actieprogramma

10 maanden geleden gepubliceerd

Gemeente Hoeksche Waard heeft zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ om eenzaamheid in Nederland te verminderen. Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg en Welzijn) ondertekende het programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 28 september 2023.

Eenzaamheid in Nederland

Uit de Gezondheidsmonitor 2022 blijkt dat 1 op de 7 volwassen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt en nog eens 1 op de 3 er wel eens last van heeft. Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de mentale als fysieke gezondheid.

Actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’

Het actieprogramma is in 2018 gelanceerd en wordt momenteel ondersteund door meer dan 250 gemeenten en ongeveer 170 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Aanpak eenzaamheid in Hoeksche Waard

De gemeente heeft reeds verschillende maatregelen genomen om eenzaamheid tegen te gaan, waaronder de campagne Hoorwinst, ouderenadviseurs, signalerende huisbezoeken, ondersteuning van buurthuizen en stichtingen die ontmoetingen organiseren, en diverse vormen van huiskamers en ontmoetingsplekken voor ouders en jongeren. Het thema eenzaamheid is ook een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda Wonen Welzijn Zorg (Wwz) en het lokaal preventieakkoord Hoeksche Waard.

Week tegen de Eenzaamheid

Het eerste landelijke moment waarop de gemeente Hoeksche Waard aansluit, is de Week tegen de Eenzaamheid, die plaatsvindt van 28 september tot en met 4 oktober. Gedurende deze week worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals wandel- en fietsclubs, knutselclubs, bokslessen voor jongeren en gezamenlijke maaltijden.

Vertelvoorstelling over eenzaamheid

Naast de Week tegen de Eenzaamheid organiseert de gemeente op 12 oktober een vertelvoorstelling over eenzaamheid. Na het bijwonen van de voorstelling gaan bezoekers met elkaar in gesprek over het thema eenzaamheid.

Een klein gebaar

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) benadrukt dat een klein gebaar het verschil kan maken in de strijd tegen eenzaamheid. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat veel mensen zich eenzaam voelen en dat we ons inzetten om de trend van eenzaamheid te doorbreken.