Gemeente Hoeksche Waard stimuleert sporten en bewegen

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Hoeksche Waard wil het sporten en bewegen onder haar inwoners bevorderen. Deze intentie wordt ondersteund door het Sport- en Beweegbeleid 2024-2026, opgesteld in samenwerking met Hoeksche Waard Actief, Sportraad Hoeksche Waard en Welzijn Hoeksche Waard.

Doel: Inwoners in beweging krijgen

De intentie is om inwoners in beweging te krijgen op een manier die bij hen past. Dit wordt bereikt door het wegnemen van drempels die mensen ervaren om te gaan sporten en bewegen, zoals financiële problemen of het gebrek aan een passend aanbod van activiteiten en voorzieningen. Ook wordt er ingespeeld op de behoeften en motivatie van inwoners om in beweging te komen. Het doel is dat 75% van de inwoners in 2040 voldoet aan de landelijke beweegnormen.

Wethouder Paul Boogaard, verantwoordelijk voor sport, benadrukt het belang van sporten voor gezondheid, sociale vaardigheden, vriendschap en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting. Het beleid beschrijft hoe sport en bewegen worden ingezet voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners.

Samenwerken aan vijf thema’s

Het beleid is tot stand gekomen door het enthousiasme en de inbreng van Hoeksche Waard Actief, Sportraad Hoeksche Waard en Welzijn Hoeksche Waard. De implementatie van het beleid zal ook gezamenlijk worden uitgevoerd met alle sport- en beweegpartners op het eiland. Ze zullen zich richten op vijf thema’s:

  • Een leven lang in beweging: Stimuleren dat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen.
  • Vitale sportaanbieders: Ondersteuning bieden aan sportaanbieders om zelfredzaam en vitaal te blijven.
  • Sport in de openbare ruimte: Zo inrichten dat deze uitnodigt tot sporten en bewegen.
  • Accommodaties: Streven naar voldoende en kwalitatieve sportaccommodaties, verspreid over de gemeente.
  • Talentontwikkeling: Zorgen dat jonge, talentvolle sporters zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen trainen en hun talenten kunnen ontwikkelen.