Gemeente Hoeksche Waard digitaliseert en vermindert aantal servicepunten

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Hoeksche Waard speelt in op nieuwe digitale ontwikkelingen en vermindert vanaf 2 april het aantal servicepunten tot twee: in Oud-Beijerland en Maasdam. Dit besluit komt voort uit de afname van het bezoek aan de servicepunten door de toenemende digitalisering van de dienstverlening.

Meer digitalisering

Sinds de herindeling van de gemeente in 2019 is de dienstverlening steeds verder gedigitaliseerd. Veel zaken die voorheen fysiek bij het gemeentehuis afgehandeld moesten worden, kunnen nu online gevonden worden. De gemeente merkt dat steeds meer inwoners en ondernemers gebruik maken van de digitale mogelijkheden om producten en diensten aan te vragen. Aangevraagde documenten kunnen zelfs thuis bezorgd worden.

Voor inwoners die moeite hebben met de digitalisering is er hulp beschikbaar bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheken. Indien nodig, biedt de gemeente ook hulp aan huis.

Aanpassing servicepunten

Door de vermindering van het aantal servicepunten kan de gemeente de beschikbare middelen en personeel flexibeler inzetten en meer maatwerk bieden. Er worden afspraken gemaakt met de twaalf verzorgingshuizen in de Hoeksche Waard om inwoners daar persoonlijk te helpen met hun aanvragen. Ook is thuisbezoek onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

De dienstverlening op de overblijvende servicepunten in Maasdam en Oud-Beijerland wordt uitgebreid. Zo komen er in Oud-Beijerland, waar de meeste bezoekers komen, speciale balies voor reisdocumenten tijdens de piekperiode.

Afname bezoek aan servicepunten

De afgelopen jaren is gebleken dat het bezoek aan de servicepunten in de verschillende dorpen aanzienlijk is gedaald, met 27% in de laatste vijf jaar. Het grootste deel van de bezoekers (84%) gaat naar Maasdam of Oud-Beijerland. De servicepunten in Numansdorp, ’s-Gravendeel en Strijen trekken samen slechts 16% van de inwoners aan.

Door deze drie servicepunten te sluiten, komt er meer personeel en middelen beschikbaar om flexibel in te zetten daar waar de behoefte het grootst is. Met de servicepunten in de gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland blijft er voor alle inwoners een fysiek servicepunt op redelijke afstand beschikbaar. Beide servicepunten hebben ruime openingstijden en zijn ook één avond in de week open.