Herontwikkeling en woningbouw in 's-Gravendeel

3 maanden geleden gepubliceerd

Een overeenkomst voor de herontwikkeling van het gebied vanaf de haven van ‘s-Gravendeel richting het centrum is ondertekend door wethouder Adriaan van der Wulp en Gert Jan Sint Nicolaas en Arie Barth van BAUh Projectontwikkelaars. De overeenkomst bevat plannen om het dorp ‘s-Gravendeel weer te verbinden met het water, de historische relatie met de haven te herstellen en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren.

Gezamenlijke ambitie

De betrokken partijen willen het centrum van ‘s-Gravendeel opnieuw verbinden met het water. Hierbij gaat het om drie plangebieden: De Perengaard, de Havenstraat en Het Havenhoofd. Hoewel er nog geen concrete plannen zijn, zijn er wel wensen uitgesproken. Een van deze wensen is het mogelijk maken van een wandeling vanaf het water van de Dordtsche Kil richting het dorpscentrum, waarbij men onderweg kan genieten van een hapje eten. Daarnaast is er de wens om woningen te bouwen die aansluiten bij de behoeften in dit gebied. Ook is er de behoefte aan goede verkeersontsluiting, wandelpaden en een fietsverbinding voor recreatie. De gemeente en de projectontwikkelaar organiseren diverse inloopavonden om de omgeving bij de plannen te betrekken.

Reactie wethouder

Wethouder Van der Wulp is positief over de plannen. Hij stelt dat de herontwikkeling van dit gebied in ‘s-Gravendeel hard nodig is en dat de huidige staat van de Havenstraat het resultaat is van oude plannen. De wethouder is blij dat de ontwikkelaars hebben voorgesteld om samen op te trekken in de herontwikkeling van het gebied. De gemeente wil dat iedereen in de Hoeksche Waard prettig kan (blijven) wonen en werkt daarom graag mee aan initiatieven die de vitaliteit van de dorpen en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

Planning

Het is de verwachting dat de wensen en zorgen van omwonenden en andere belanghebbenden halverwege dit jaar besproken zijn. Deze feedback wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. Daarna wordt alles verwerkt in een omgevingsplan, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 klaar zal zijn. Na het omgevingsplan moet een omgevingsvergunning worden ingediend bij de gemeente.